Thịt bò

Bò tái Bò tái

Bò tái

LH: 0931.414.754
Bê tơ Bê tơ

Bê tơ

LH: 0931.414.754
Bắp bò Bắp bò

Bắp bò

LH: 0931.414.754
Bê nấu Bê nấu

Bê nấu

LH: 0931.414.754
Bò nạm Bò nạm

Bò nạm

LH: 0931.414.754